ул."Ф.Успенски"22

Разгледайте разпределението на етажите във входа:

Етаж 2 Етаж 3 Етаж 4