Реализиран обект

Жилищна кооперация на ул. "Райко Жинзифов" 35