Реализиран обект

Жилищна кооперация на ул. "Добротица" 3