Реализиран обект

Жилищна кооперация на ул. "Марко Балабанов" 39