Строителство до ключ срещу възлагане

Строителство до ключ срещу възлагане

Стротелна компания “Техно Билд” изпълнява комплексни строителни услуги срещу възлагане. Фирмата е с над 10 годишен опит във високото строителство, разполага с квалифициран технически персонал, гарантира срочно и качествено изпълнение на поетите обекти както и едни от най-високите цени на имотния пазар за град Варна! Moжем да изготвим оферта за груб строеж на жилищни сгради и къщи както и оферта “до ключ” съобразявайки се изцяло с вашите нужди и желания. Примерен списък на видовете строително-монтажни работи, които "Техно Билд" ЕООД изпълнява както със собствени специалисти и механизация, така и в сътрудничество с външни фирми-тясно специализирани в отделните строителни специалности, като подизпълнители за мащабни проекти:

​​​​​​ Изкопни   Кофражни   Армировъчни    Бетонови 
 Изграждане на силно и слаботокови инсталации
 Изграждане на водоснабдяващи и канализационни инсталации 
 Изграждане на отоплителни и климатизационни инсталации
 Монтаж на стоманени и стоманобетонови конструкции
 Озеленяване (паркоустройство) и вертикална планировка
 Изграждане на огради и оградни съоръжения
✔ Довършителни интериорни – окачени тавани, преградни стени от системата на сухото строителство, полагане на керамични настилки, инсталиране на санитарни аксесоари, шпакловъчни и бояджийски и други.
С решение на комисия от Камарата на Строителите в България и протокол 0315/15.06.2011г. фирмата е вписана в Централния професионален строителен регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
 Първа група – строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
 Строежи от първа до пета категория (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.5 и т.1.2.3)