Реализирани обекти

За нас

Строително - инвестиционна компания „Техно Билд” ЕООД изпълнява комплексен строителен инженеринг и инвеститорска дейност, състоящи се в закупуване на парцели в гр. Варна и предпочитаните местности в околностите на града и застрояването им с жилищни и офис сгради и затворени комплекси.

С успешното си представяне на строителния пазар компанията спечели доверието на своите клиенти, доказвайки се като изключително коректен партньор.

Дейността на фирмата обхваща цялостния процес на строителството - проектиране, строеж, довършителни дейности и реализацията на готовите обекти на пазара, включваща продажба на апартаментите директно от строител и прехвърляне на собствеността.

Целта на строителна компания „Техно Билд” ЕООД е да предлага строителство, покриващо всички европейски стандарти и изисквания на разумни цени и в срока на поетите договорни задължения за максимално удовлетворяване изискванията на клиентите.

Екипът на компанията се състои от високо квалифицирани специалисти в областта на проектирането и строителството. Компанията прилага най-високите стандарти и изисквания за съвременно модерно строителство. Инвестира в нови технологии и строителни материали с дългогодишна гаранция, осигуряващи максимална енергийна ефективност.

С решение на комисия от Камарата на Строителите в България и протокол 0315/15.06.2011г. фирмата е вписана в Централния професионален строителен регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
✓Първа група – строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
✓Строежи от трета до пета категория (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.5 и т.1.2.

Екип

Препоръки

Партньори